Card image cap

พิธีวันทาคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมพิธีวันทาคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทั้งนี้สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้มี ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ และผศ.ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านงานพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวแทนคณาจารย์ร่วมพิธีดังกล่าวนี้

รูปกิจกรรมพิธีวันทาคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2564