Card image cap

ทอดกฐินมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2564

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

บุคลากรสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมพิธีทอดกฐินมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2564 โดยทางสำนักวิชาได้ร่วมกันถวายต้นกฐินและปัจจัยเพื่อทำนุบำรุงศาสนา ในวันที่ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ณ พุทธสถานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รูปกิจกรรมทอดกฐินมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2564