Card image cap

สังคมศาสตร์ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือภัยน้ำท่วมจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 6 ตุลาคม 2564

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 สำนักวิชาสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ พร้อมตัวแทนบุคลากรสำนักวิชา ได้ร่วมกันสมทบสิ่งของบริจาคให้กับชมรมกู้ภัยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เพื่อนำไปช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนในจังหวัดสุโขทัย ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พายุเตี้ยนหมู โดยทางชมรมจะได้นำสิ่งของบริจาคไปมอบแก่พี่น้อง ประชาชนจังหวัดสุโขทัย ที่เดือร้อนจากภัยน้ำท่วม ในวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ต่อไป