Card image cap

งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 29 กันยายน 2564

ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ พร้อมตัวแทนผู้บริหารและคณาจารย์สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 โดยปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 16 ท่านด้วยกัน กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นที่ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564

ภาพกิจกรรมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2564