Card image cap

การตรวจงานประกันคุณภาพระดับสำนักวิชา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 30 สิงหาคม 2564

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 สำนักวิชาสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ผู้ร่วมผิดชอบ ได้เข้ารับการตรวจงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

รูปกิจกรรมการตรวจงานประกันคุณภาพระดับสำนักวิชา ประจำปีการศึกษา 2563