Card image cap

ร่วมพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

คณะผู้บริหารและอาจารย์สำนักวิชาสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษามหากุศล วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ลานอนุเสาวรีย์ อาจารย์ ดร.บัณฑิต วงษ์แก้ว อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รูปพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย