Card image cap

ร่วมน้ำใจ ร่วมมือกัน สู้ภัย COVID-19

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 สำนักวิชาสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิชา ได้นำหน้ากากอนามัย และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ไปสมทบกับหน่วยงานอื่นไว้ที่กองอาคารสถานที่ เพื่อทางมหาวิทยาลัยจะได้นำไปมอบให้กับโรงพยาบาลสนาม ประจำจังหวัดเชียงราย เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป