สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมประชุมเพื่อตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ 2563

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมประชุมเพื่อตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ 2563 โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้จ้างงานจากหน่วยงานภายนอก ได้มาทำการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้โดยวิธีสัมภาษณ์นักศึก... 4 สิงหาคม 2563


พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10

บุคลากรสำนักวิชาสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล ท้่านคณบดี ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักก... 24 กรกฎาคม 2563


ถวายเทียนเข้าพรรษา 2563

บุคลากร และนักศึกษา สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ร่วมใจกันทำบุญ ถวานเทียนเข้าพรรษา เนื่องในวาระวันเข้าพรรษา ประจ... 22 กรกฎาคม 2563


ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบรมราชินี

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณลานเอนกประสง... 5 มิถุนายน 2563


อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนสอน

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนสอนโดยใช้ Google Classroom ให้กับอาจารย์ประจำสำนักวิชาเพื่อเตรียมความพ... 4 มิถุนายน 2563