นักศึกษาการพัฒนาสังคม คว้ารางวัลการประกวดผลงานและนวัตกรรม ระดับดี

คณะผู้บริหารสำนักวิชาสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี กับทีมนักศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม... 28 กุมภาพันธ์ 2563


สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ร่วมนิทรรศการ “มหกรรมเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและเครือข่าย...

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์มาลี หมวกกุล ประธานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งคณาจารย์ บุคลากรของศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สำนักวิชาสังคมศา... 25 กุมภาพันธ์ 2563


วันราชภัฏ ปีการศึกษา 2563

คณาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ร่วมพิธีในกิจกรรมวันราชภัฏ ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 48 รูป ในช่วงเช้า และมีกิจกรรมมอบรางวัลดีเด่น ให... 14 กุมภาพันธ์ 2563


ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ 2563

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมปัิจฉิมนิเทศ นักศึกษา ที่ใกล้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผศ.ดร.เลหล้า ตร... 7 กุมภาพันธ์ 2563


การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 16

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการการประชุมสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 16 "ความมั่นคงทางอาหารสู่สังคมไทยที่ยั่งยืน" วันที่ 24 มกราคม 2563

27 มกราคม 2563