แนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และมาตรการป้องกันการระบ...

ประกาศจากสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

11 พฤษภาคม 2565


ปี๋ใหม่เมือง 2565

บุคลกรสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสประจำสำนักวิชาสังคมศาสตร์ เพื่อขอพรรับเทศการณ์สงกรานต์ ปีใหม่เมืองที่จะมาถึงนี้ กิจกรรมนี้จัดขึ้นวันที่ 7 เมษายน 2565 ณ สำนักวิชาสังคมศาส... 7 เมษายน 2565


ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา ณ ร.ร. เชียงรายวิทยาคม

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้นำทีมอาจารย์และนักศึกษา จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 รวมถึงนักเรียน ม. ปลาย โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ในวันที... 2 มีนาคม 2565


วันราชภัฏ 2565

ตัวแทนบุคลากรสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมพิธีวันราชภัฏ ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยปีนี้ ได้มีศิษย์เก่าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ นายสุรเชษฐ์ เภล... 14 กุมภาพันธ์ 2565


สมัครสอบสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Exit Exam) ปีการศึกษา 256...

ใบสมัคร การสอบสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Exit Exam) สาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีการศึกษา 2564

11 กุมภาพันธ์ 2565