งานมุทิตาจิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2563

บุคลากรสำนักวิชาสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล ได้ร่วมงานมิทิตาจิต เกษียรอายุราชการ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งในปีนี้ มี นางศรี ธรรมวงค์ ช่างทอผ้า ประจำ... 29 กันยายน 2563


นศ.มร.ชร.รับรางวัล“เยาวชนดีเด่น” ประจำปี 63 สาขาพัฒนาเยาวชนบำเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมก...

เมื่อวันที่ 22 ก.ย.2563 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(มร.ชร.) รับรางวัล “เยาวชนดีเด่น” ประจำปี 2563 สาขาพัฒนาเยาวชนบำเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ในโครงการวันเยาวชน... 25 กันยายน 2563


กิจกรรมอบรมความรู้ด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้กิจกรรมอบรมความรู้ด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 8 กันยายน 2563... 9 กันยายน 2563


กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (MOU) ประจำปี 2563

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ภายในกิจกรรม มีการจัดเสวนา ประสบการณ์การทำงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา และก... 21 สิงหาคม 2563


พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

บุคลากรสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าส... 11 สิงหาคม 2563