ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2563

อาจารย์ เจ้าหหน้าที่ และนักศึกษาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง น้อมรำลึก วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563

 

21 ตุลาคม 2563


ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

บุคลากรสำนักวิชาสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมกันต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่เข้าตรวจเยี่ยมสำนักวิชาสั... 20 ตุลาคม 2563


แสดงวิสัยทัศน์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการ

บุคลากรสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ร่าวมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

16 ตุลาคม 2563


พิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บุคลากรสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช... 12 ตุลาคม 2563


กิจกรรม "เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ" ครบรอบ 47 ปี มร.ชร.

บุคลากรและนักศึกษาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมกิจกรรม "เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ" ครบรอบ 47 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 29 ก.ย. 2563 เริ่มปล่อยตัวนักวิ่ง เวลา 05.09 น.จากอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็... 29 กันยายน 2563