พิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บุคลากรสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช... 12 ตุลาคม 2563


กิจกรรม "เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ" ครบรอบ 47 ปี มร.ชร.

บุคลากรและนักศึกษาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมกิจกรรม "เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ" ครบรอบ 47 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 29 ก.ย. 2563 เริ่มปล่อยตัวนักวิ่ง เวลา 05.09 น.จากอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็... 29 กันยายน 2563


งานมุทิตาจิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2563

บุคลากรสำนักวิชาสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล ได้ร่วมงานมิทิตาจิต เกษียรอายุราชการ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งในปีนี้ มี นางศรี ธรรมวงค์ ช่างทอผ้า ประจำ... 29 กันยายน 2563


นศ.มร.ชร.รับรางวัล“เยาวชนดีเด่น” ประจำปี 63 สาขาพัฒนาเยาวชนบำเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมก...

เมื่อวันที่ 22 ก.ย.2563 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(มร.ชร.) รับรางวัล “เยาวชนดีเด่น” ประจำปี 2563 สาขาพัฒนาเยาวชนบำเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ในโครงการวันเยาวชน... 25 กันยายน 2563


กิจกรรมอบรมความรู้ด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้กิจกรรมอบรมความรู้ด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 8 กันยายน 2563... 9 กันยายน 2563