พิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง 2564

ตัวแทนสำนักวิชาสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ศศิพัชร์ เมฆรา ผู้ช่วยคณบดีด้านงานพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์ ดร.กันย์ธนัญ สุชิน และอาจารย์ทิพวรรณ เมืองใจได้ร่วมพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ณ... 21 ตุลาคม 2564


สังคมศาสตร์ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือภัยน้ำท่วมจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 สำนักวิชาสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ พร้อมตัวแทนบุคลากรสำนักวิชา ได้ร่วมกันสมทบสิ่งของบริจาคให้กับชมรมกู้ภัยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย... 6 ตุลาคม 2564


งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2564

ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ พร้อมตัวแทนผู้บริหารและคณาจารย์สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 โดยปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 16... 29 กันยายน 2564


U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล 28 - 29 ส.ค. 2564

เมื่อวันที่ 28 - 29 ส.ค. 2564 สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย จ... 3 กันยายน 2564


U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล 31 ก.ค. - 1 ส.ค. 2564

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. - 1 ส.ค. 2564 สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงร... 3 กันยายน 2564