อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดอบรมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยมีอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมได้แก่ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ สำนักวิชาบริหารรั... 6 พฤศจิกายน 2563


ทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

บุคลากรและนักศึกษา สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ พุทธสถาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

28 ตุลาคม 2563


ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2563

อาจารย์ เจ้าหหน้าที่ และนักศึกษาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง น้อมรำลึก วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563

 

21 ตุลาคม 2563


ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

บุคลากรสำนักวิชาสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมกันต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่เข้าตรวจเยี่ยมสำนักวิชาสั... 20 ตุลาคม 2563


แสดงวิสัยทัศน์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการ

บุคลากรสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ร่าวมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

16 ตุลาคม 2563