สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านต...

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตำบลเวียงเหนือ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมสงฆ์อำเภอเวียงชัย โรงเรียนเวียงชัยพิทยา อำเภอเวียงชัย จังหว... 18 มิถุนายน 2562


กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 256...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้กำหนดปฏิทินสำหรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (สามารถโหลดแบบฟอร์ม... 17 มิถุนายน 2562


กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้กำหนดปฏิทินสำหรับการชำระค่าบำรุงหอพัก ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาที่พักของมหาวิทยาลัยเชียงราย เพื่อให้ดำเนินการ การชำระเงินค่าบำรุ่งหอพักเป็นไปด้วยความเรียบร้อย... 17 มิถุนายน 2562


กิจกรรมประชุมเพื่อตรวจสอบการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา 2562

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าาที่และนักศึกษา ได้จัดกิจกรรม ประชุมเพื่อตรวจสอบการประเมินการเรียนรู้ข... 16 มิถุนายน 2562


มร.ชร. หารือพัฒนา“กาแฟฮอมฮัก

“มร.ชร. หารือพัฒนา“กาแฟฮอมฮัก” สภากาแฟและชาไทย & ฮิลล์คอฟฟ์ พร้อมเป็นพี่เลี้ยง ผลักดัน“กาแฟฮอมฮัก” เป็นศูนย์การเรียนรู้ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ท้องถิ่น จ.เชียงราย" เ... 11 มิถุนายน 2562