กิจกรรมตลาดสีเขียว ตลาดปลอดภัย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจึงร่วมกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ขอดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดสีเขียว ตลาดปลอดภัย ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณลานกิจกรรมสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดแสดงและจำหน่ายผลผลิต... 14 สิงหาคม 2562


พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมร...

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม... 9 สิงหาคม 2562


การประชุมหารือการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ และ สำนักนวัตกรรมการศึกษาต่อเนื่อง จัดประชุมหารือการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.นวลนภา จุลสุทธิ ผู้ช่วยอธิการ... 2 สิงหาคม 2562


ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาสังคมศาสตร์

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดี ได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2562... 26 กรกฎาคม 2562


ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ตาม "ศาสตร์พระราชา"

บุคลากร และนักศึกษาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมใจกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ตาม "ศาสตร์พระราชา" ณ พื้นที่บริเวณภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา... 26 กรกฎาคม 2562