ประชุมความร่วมมือด้านวิชาการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดเชียงราย

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ และ ดร.ณรงค์ เจนใจ ประธานสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ได้จัดประชุมความร่วมมือ... 5 มีนาคม 2564


อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมกระบวนการจัดการวิจัย การจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และจรรยาบรรณการวิจัยในมนุษย์ หลักสุตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติ... 22 กุมภาพันธ์ 2564


กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมทางวิชาการก่อนจบและปัจฉิมนิเทศ 2563

กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมทางวิชาการก่อนจบและปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มเวลา 8.30 น. ณ อาคาร 101 ห้อง 10130 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

22 กุมภาพันธ์ 2564


บริการวิชาการวัดเคราะห์พื้นที่ จัดสร้างแผนที่ช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ. เวียงกือน...

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ลงพื้นที่ทำ “กิจกรรมบริการวิชาการการวัดที่ดิน” ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอุ่นไอรักษ์ บ้านเวียงกือนา หมู่... 22 กุมภาพันธ์ 2564


สวัสดีปีใหม่ 2564

บุคลากรสำนักวิชาสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้เข้าพบเพื่อมอบของขวัญและรับพรเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2564 จากท่าน ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทายาล... 7 มกราคม 2564