นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จัดบูธชนะเลิศ

ศูนย์วิจัยแลพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (ศวพท.) และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้นำทีมนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม งาน &ldquo... 3 กันยายน 2562


CRRU MODEL CONTEST 2019

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ส่งตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม CRRU MODEL CONTEST 2019 โดยมีนักศึกษาที่เป็นตัวแทนเข้าประกวด และนักศึกษาตัวแทนแต่ละสาขาวิชา... 2 กันยายน 2562


กีฬา freshy 2562

นักศึกษาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 พร้อมทีมสโมสรนักศึกษา และรุ่นพี่ ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562

2 กันยายน 2562


กิจกรรมจิตอาสาสำนักวิชาสังคมศาสตร์

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ร่วมกับกองอาคารสถานที่ ได้จัดกิจกรรม จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ และผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา พร้อมทั้ง บุค... 16 สิงหาคม 2562


กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก (MOU) โดยมี ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานพิธีในการลงนามข้อตกลง และมี ผศ.ดร.เล... 14 สิงหาคม 2562