งานสืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา ประจำปี 2562

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมกิจกรรมงานสืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2562 โดยร่วมใจกันตกแต่งขบวน และเดินขบวนใจกิจกรรมต่าง ๆ อย่างพร้อมเพรียงกัน กิจกรรมนี้ จัดขึ้น ณ วั... 14 พฤศจิกายน 2562


ทอดกฐินสามัคคี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

บุคลากร และนักศึกษา สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมขบวนประเพณีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2562 ณ พุทธสถานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร... 8 พฤศจิกายน 2562


สภากาแฟ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมสภากาแฟ มหาว... 4 พฤศจิกายน 2562


ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สำนักวิชาสังคมศาสตร์ นำโดยคณบดี ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล ได้ร่วมพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สวนสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 21 ต... 21 ตุลาคม 2562


สังคมศาสตร์ร่วมจิตอาสา ทำความดีครบรอบ 46 ปี มร.ชร

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล อาจารย์ และนักศึกษาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดี ครบรอบ 46 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยร่วมกับกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัย... 30 กันยายน 2562