กิจกรรมถ่ายทอดงานประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับตัวแทนนักศึกษาภายในสำนัก ให้ทราบถึงบทบาท และหน้าที่ของนักศึกษา ที่มีผลต่องานประกันคุณภาพการศึกษา โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก... 14 สิงหาคม 2564


กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

สำนักวิชาสังคมศาสตรื ได้จัดกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

17 กรกฎาคม 2564


ร่วมพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะผู้บริหารและอาจารย์สำนักวิชาสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษามหากุศล วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ลานอนุเสาวรีย์ อาจารย์ ดร.บัณฑิต วงษ์แก้ว อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภั... 15 กรกฎาคม 2564


ร่วมน้ำใจ ร่วมมือกัน สู้ภัย COVID-19

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 สำนักวิชาสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิชา ได้นำหน้ากากอนามัย และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ไปสมทบกับหน่วยงานอ... 27 พฤษภาคม 2564


สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม ลงนามความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นำโดย ดร.กันย์ธนัญ สุชิน ประธานสาขาวิชา พร้อมอาจารย์ประจำสาขาได้ลงนา... 27 พฤษภาคม 2564