กิจกรรมประชุมเพื่อตรวจสอบการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา 2562

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าาที่และนักศึกษา ได้จัดกิจกรรม ประชุมเพื่อตรวจสอบการประเมินการเรียนรู้ข... 16 มิถุนายน 2562


มร.ชร. หารือพัฒนา“กาแฟฮอมฮัก

“มร.ชร. หารือพัฒนา“กาแฟฮอมฮัก” สภากาแฟและชาไทย & ฮิลล์คอฟฟ์ พร้อมเป็นพี่เลี้ยง ผลักดัน“กาแฟฮอมฮัก” เป็นศูนย์การเรียนรู้ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ท้องถิ่น จ.เชียงราย" เ... 11 มิถุนายน 2562


รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒-๕

กองพัฒนานักศึกษา รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประชุมและรับใบสมัครวันจันทร์ที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามลิงค์

4 มิถุนายน 2562


เชิญร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

บัณฑิตวิทยาลัยได้กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ ที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องปรุชุมนนทรีย์ อาคารสถาบันภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ... 4 มิถุนายน 2562


เลื่อนกำหนดการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง ภาคปกติ เรียนจันทร์ - ศุกร์ ภาคเรียนที่ 1/2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แจ้งเลื่อนกำหนดการลงทะเบียนด้วยตนเอง เป็นวันที่ 1-9 มิถุนายน 2562

อ้างอิงจาก 4 มิถุนายน 2562