สภากาแฟ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมสภากาแฟ มหาว... 4 พฤศจิกายน 2562


ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สำนักวิชาสังคมศาสตร์ นำโดยคณบดี ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล ได้ร่วมพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สวนสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 21 ต... 21 ตุลาคม 2562


สังคมศาสตร์ร่วมจิตอาสา ทำความดีครบรอบ 46 ปี มร.ชร

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล อาจารย์ และนักศึกษาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดี ครบรอบ 46 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยร่วมกับกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัย... 30 กันยายน 2562


กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการนำGISไปประยุกต์ใช้งาน

สาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปประยุกต์ใช้งาน โดยมีนางสาวคนึงนิจ เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง นักวิชาการภ... 19 กันยายน 2562


นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จัดบูธชนะเลิศ

ศูนย์วิจัยแลพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (ศวพท.) และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้นำทีมนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม งาน &ldquo... 3 กันยายน 2562