สังคมศาสตร์ประสานใจ สู้โควิด-19" ภายใต้โครงการ “Welcome Freshy-20 Fight Covid-19”

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณิดา ปิงเมือง ที่ปรึกษาคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรสำนักวิชาสังคมศาสตร์ จัดเตร... 1 พฤษภาคม 2563


สังคมศาสตร์ถวายหน้ากากอนามัยให้กับพระสงฆ์ สู้ภัยไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ เมืองเกษม ประธานสาขาวิชาการพัฒนาสังคม เป็นตัวแทนสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่วัดห้วยไคร้ใหม่ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย และถวายหน้ากากอ... 27 เมษายน 2563


Big Cleaning Day

อาจารย์ และนักศึกษา สำนักวิชาสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดและปรับสภาพแวดล้อม ห้องทำงาน ห้องเรียน ภายใต้การดูแลของสำนักวิชาสั... 16 มีนาคม 2563


กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการและวิชาชีพ 2563

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการและวิชาชีพ ให้กับอาจารย์ประจำสำนักวิชา และอาจารย์สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ที่ให้ความส... 3 มีนาคม 2563


นักศึกษาการพัฒนาสังคม คว้ารางวัลการประกวดผลงานและนวัตกรรม ระดับดี

คณะผู้บริหารสำนักวิชาสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี กับทีมนักศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม... 28 กุมภาพันธ์ 2563