แห่เทียนเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2562

คณาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมขบวนพิธีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เนื่องในวันเข้าพรรษา วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 นี้
12 กรกฎาคม 2562


อธิการบดีเยี่ยมสำนักวิชาสังคมศาสตร์

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ท่าน ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และคณะผู้บริหาร ได้ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมสำนักวิชาสัง... 7 กรกฎาคม 2562


วันฑาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปี 2562

คณาจารย์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ นำโดยท่านคณบดี ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล ได้ร่วมพิธีวันฑาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2562 ในพิธีครั้งนี้ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และตัวแทนนักศึกษา ประจำสา... 4 กรกฎาคม 2562


อาจารย์และนักศึกษาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 จ...

อาจารย์และตัวแทนนักศึกษา สำนักวิชาสังคมศาสตร์ นำทีมโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ภายใต้... 28 มิถุนายน 2562


พิธีอันเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปี 2562

ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ และตัวแทนคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเฐศร มหาภูมิพลอด... 27 มิถุนายน 2562