ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา ณ ร.ร. เชียงรายวิทยาคม

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้นำทีมอาจารย์และนักศึกษา จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 รวมถึงนักเรียน ม. ปลาย โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ในวันที... 2 มีนาคม 2565


วันราชภัฏ 2565

ตัวแทนบุคลากรสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมพิธีวันราชภัฏ ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยปีนี้ ได้มีศิษย์เก่าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ นายสุรเชษฐ์ เภล... 14 กุมภาพันธ์ 2565


สมัครสอบสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Exit Exam) ปีการศึกษา 256...

ใบสมัคร การสอบสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Exit Exam) สาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีการศึกษา 2564

11 กุมภาพันธ์ 2565


สำนักวิชาสังคมศาสตร์มอบของที่ระลีกอวยพรปีใหม่2565 หน่วยงาน มร.ชร

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ช่วงบ่าย ท่านอธิการบดี ผศ.ดร. ศรชัย มุ่งไธสงและคณะผู้บริหารได้ให้เกียรติเดินทางไปมอบความสุขและส่งมอบของขวัญให้กับคณบดี ทีมผู้บริหารและคณาจารย์สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ณ อาคา... 28 ธันวาคม 2564


กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านผู้นำ คณบดีและผู้บริหารได้จัดกิจกรรมส่งมอบความสุขให้กับคณาจารย์และบุคลากรในสำนักวิชาฯ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากที่ปรึกษาคือ ผศ.ดร... 28 ธันวาคม 2564