รดน้ำดำหัวขอพรปี๋ใหม่เมืองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2567

บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย ได้ร่วมกันรดน้ำดำหัวและขอพรปีใหม่เมือง จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 25... 30 เมษายน 2567


การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนงานวิจัยและบริการทางสังคมจังหวัดเชียงราย

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนงานวิจัยและบริการทางสังคมจังหวัดเชียงราย ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหว... 9 เมษายน 2567


รับสมัครคัดเลิอกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รับสมัครคัดเลิอกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแห... 4 เมษายน 2567


การประกวดตุงล้านนาบูชาพระธาติเจ้าดอยตุง ประจำปี 2567

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการประกวดตุงล้านนาบูชาพระธาตุเจ้าดอยตุง ประจำปี 2567 ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 ณ อาคารปฏิบัติการเฉ... 19 มีนาคม 2567


บรรยายพิเศษ โครงการเกร็ดโขนและการทำงานในฐานะ Choreographer คนไทย ที่เลี้ยงชีพได้

นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศาสตร์ เอกการจัดการทรัพยกรทางวัฒนธรรม ได้ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ - Public Talk "โครงการเกร็ดโขนและการทำงานในฐานะ Choreographer คนไทย ที่เลี้ยงชีพได้" โดยจิตติ ชมพี 1 ใน 4 ศิลปินศ... 21 กุมภาพันธ์ 2567