พิธีวันทาคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมพิธีวันทาคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทั้งนี้สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้มี ผศ.... 11 พฤศจิกายน 2564


ทอดกฐินมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2564

บุคลากรสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมพิธีทอดกฐินมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2564 โดยทางสำนักวิชาได้ร่วมกันถวายต้นกฐินและปัจจัยเพื่อทำนุบำรุงศาสนา ในวันที่ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ณ พุทธสถานมหาว... 4 พฤศจิกายน 2564


พิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง 2564

ตัวแทนสำนักวิชาสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ศศิพัชร์ เมฆรา ผู้ช่วยคณบดีด้านงานพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์ ดร.กันย์ธนัญ สุชิน และอาจารย์ทิพวรรณ เมืองใจได้ร่วมพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ณ... 21 ตุลาคม 2564


สังคมศาสตร์ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือภัยน้ำท่วมจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 สำนักวิชาสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ พร้อมตัวแทนบุคลากรสำนักวิชา ได้ร่วมกันสมทบสิ่งของบริจาคให้กับชมรมกู้ภัยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย... 6 ตุลาคม 2564


งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2564

ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ พร้อมตัวแทนผู้บริหารและคณาจารย์สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 โดยปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 16... 29 กันยายน 2564