อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความรู้และทักษะพื้นฐานการชงกาแฟ (เบสิกบาริสต้า)

คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ "ความรู้และทักษะพื้นฐานการชงกาแฟ (เบสิกบาริสต้า)" ให้กับบุคคลที่สนใจ ซึ่ง หลักสูตรความร... 5 เมษายน 2566


อบรมประยุกต์ใช้แนวคิด BCG (ชาติพันธ์ไตหย่า/กลุ่มทอกระเป๋าเสื่อกก)

คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมต่อยอดบริการวิชาการในพื้นที่ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย การส่งเสริมความรู้แนวคิดเศรษฐกิจ BCG แก่ผู้ผลิตสินค้าทางวัฒนธรรม และสามารถประยุกต์การใช้วัสดุธรรมชาติ เพื่อยกระด... 23 มีนาคม 2566


การประกวดตุงล้านนา 2566

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดี ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โดยนางสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช ประธานสภา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมจัดการประ... 24 กุมภาพันธ์ 2566


รางวัลราชภัฏสดุดี วันราชภัฏ 2566 สาขาวิทยานิพนธ์ดีเด่น

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้บริหา... 20 กุมภาพันธ์ 2566


ศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลราชภัฏสดุดี วันราชภัฏ 2566

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ของแสดงความยินดีกับ นายวัฒนะ เกษมราษฎร์ ที่ได้รับรางวัลราชภัฏสดุดี วันราชภัฏ 2566 สาขาศิษย์เก่าดีเด่น จากคณะ โดยนายวัฒนะ เกษมราษฎร์ ได้สำเร็จการศึกษา สาขาวิ... 20 กุมภาพันธ์ 2566