กิจกรรมพัมนาศักยภาพด้านภาวะผู้นำ สำนักวิชาสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 สำนักวิชาสังคมศาสตร์ได้จัดกิจกรรม "พัฒนาศักยภาพด้านภาวะผู้นำ" ให้กับคณาจารย์และบุคลากรจำนวน 51 คนขึ้น ณ อาคารปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านภา... 28 ธันวาคม 2564


กิจกรรมพัฒนากระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยบุคลากรสายสนับสนุน

มาตรฐานการวิจัยและงานสร้างสรรค์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมพัฒนากระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยบุคลากรสายสนับสนุนขึ้น ในวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ณ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จิรพ... 28 ธันวาคม 2564


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนสื่ออาสา เรื่อง การผลิตสื่อสารคดีชุมชน

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ร่วมกับ โครงการพัฒนาอาชีพบนฐานภูมิปัญญาและสิ่งแวดล้อมชุมชน สมาคมสร้างสรรค์ชีวิตและสิ่งแวดล้อม (สชล.) โดยคุณเทวินฏฐ์ อัครศิลาชัย ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนสื่ออาสา... 28 ธันวาคม 2564


พิธีวันทาคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมพิธีวันทาคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทั้งนี้สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้มี ผศ.... 11 พฤศจิกายน 2564


ทอดกฐินมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2564

บุคลากรสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมพิธีทอดกฐินมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2564 โดยทางสำนักวิชาได้ร่วมกันถวายต้นกฐินและปัจจัยเพื่อทำนุบำรุงศาสนา ในวันที่ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ณ พุทธสถานมหาว... 4 พฤศจิกายน 2564