กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 256...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้กำหนดปฏิทินสำหรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (สามารถโหลดแบบฟอร์ม... 17 มิถุนายน 2562


กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้กำหนดปฏิทินสำหรับการชำระค่าบำรุงหอพัก ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาที่พักของมหาวิทยาลัยเชียงราย เพื่อให้ดำเนินการ การชำระเงินค่าบำรุ่งหอพักเป็นไปด้วยความเรียบร้อย... 17 มิถุนายน 2562


กิจกรรมประชุมเพื่อตรวจสอบการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา 2562

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าาที่และนักศึกษา ได้จัดกิจกรรม ประชุมเพื่อตรวจสอบการประเมินการเรียนรู้ข... 16 มิถุนายน 2562


มร.ชร. หารือพัฒนา“กาแฟฮอมฮัก

“มร.ชร. หารือพัฒนา“กาแฟฮอมฮัก” สภากาแฟและชาไทย & ฮิลล์คอฟฟ์ พร้อมเป็นพี่เลี้ยง ผลักดัน“กาแฟฮอมฮัก” เป็นศูนย์การเรียนรู้ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ท้องถิ่น จ.เชียงราย" เ... 11 มิถุนายน 2562


รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒-๕

กองพัฒนานักศึกษา รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประชุมและรับใบสมัครวันจันทร์ที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามลิงค์

4 มิถุนายน 2562