ถวายเทียนเข้าพรรษา 2563

บุคลากร และนักศึกษา สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ร่วมใจกันทำบุญ ถวานเทียนเข้าพรรษา เนื่องในวาระวันเข้าพรรษา ประจ... 22 กรกฎาคม 2563


ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบรมราชินี

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณลานเอนกประสง... 5 มิถุนายน 2563


อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนสอน

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนสอนโดยใช้ Google Classroom ให้กับอาจารย์ประจำสำนักวิชาเพื่อเตรียมความพ... 4 มิถุนายน 2563


ประชุมก่อนปิดภาคเรียนและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2563

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในภาคเรียนที่ 3 ปี... 29 พฤษภาคม 2563


สังคมศาสตร์ประสานใจ สู้โควิด-19" ภายใต้โครงการ “Welcome Freshy-20 Fight Covid-19”

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณิดา ปิงเมือง ที่ปรึกษาคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรสำนักวิชาสังคมศาสตร์ จัดเตร... 1 พฤษภาคม 2563