นศ.มร.ชร.รับรางวัล“เยาวชนดีเด่น” ประจำปี 63 สาขาพัฒนาเยาวชนบำเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมก...

เมื่อวันที่ 22 ก.ย.2563 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(มร.ชร.) รับรางวัล “เยาวชนดีเด่น” ประจำปี 2563 สาขาพัฒนาเยาวชนบำเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ในโครงการวันเยาวชน... 25 กันยายน 2563


กิจกรรมอบรมความรู้ด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้กิจกรรมอบรมความรู้ด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 8 กันยายน 2563... 9 กันยายน 2563


กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (MOU) ประจำปี 2563

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ภายในกิจกรรม มีการจัดเสวนา ประสบการณ์การทำงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา และก... 21 สิงหาคม 2563


พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

บุคลากรสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าส... 11 สิงหาคม 2563


สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมประชุมเพื่อตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ 2563

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมประชุมเพื่อตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ 2563 โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้จ้างงานจากหน่วยงานภายนอก ได้มาทำการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้โดยวิธีสัมภาษณ์นักศึก... 4 สิงหาคม 2563