การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 16

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการการประชุมสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 16 "ความมั่นคงทางอาหารสู่สังคมไทยที่ยั่งยืน" วันที่ 24 มกราคม 2563

27 มกราคม 2563


กิจกรรมการแข่งขัน CRRU Social Innovation Challenge 2019

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรม การแข่งขัน CRRU Social Innovation Challenge 2019 "ความมั่นคงทางอาหารสู่สังคมไทยที่ยั่... 28 พฤศจิกายน 2562


งานสืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา ประจำปี 2562

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมกิจกรรมงานสืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2562 โดยร่วมใจกันตกแต่งขบวน และเดินขบวนใจกิจกรรมต่าง ๆ อย่างพร้อมเพรียงกัน กิจกรรมนี้ จัดขึ้น ณ วั... 14 พฤศจิกายน 2562


ทอดกฐินสามัคคี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

บุคลากร และนักศึกษา สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมขบวนประเพณีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2562 ณ พุทธสถานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร... 8 พฤศจิกายน 2562


สภากาแฟ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมสภากาแฟ มหาว... 4 พฤศจิกายน 2562