ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาสังคมศาสตร์

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดี ได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2562... 26 กรกฎาคม 2562


ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ตาม "ศาสตร์พระราชา"

บุคลากร และนักศึกษาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมใจกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ตาม "ศาสตร์พระราชา" ณ พื้นที่บริเวณภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา... 26 กรกฎาคม 2562


งานบายศรีสู่ขวัญและประกวด Social Sciences Young Idol 2016

ทีมสโมสรสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้นักศึกษารุ่นน้องชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ของสำนักวิชาสังคมศาสตร์ โดยมีท่าน ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชา เป็นประธานพิธีในกา... 22 กรกฎาคม 2562


พฺิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2562

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดี พร้อมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้พร้อมใจร่วมถวายพวงมาลา ในพิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง ณ สวนส... 18 กรกฎาคม 2562


แห่เทียนเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2562

คณาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมขบวนพิธีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เนื่องในวันเข้าพรรษา วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 นี้
12 กรกฎาคม 2562