อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนสอน

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนสอนโดยใช้ Google Classroom ให้กับอาจารย์ประจำสำนักวิชาเพื่อเตรียมความพ... 4 มิถุนายน 2563


ประชุมก่อนปิดภาคเรียนและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2563

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในภาคเรียนที่ 3 ปี... 29 พฤษภาคม 2563


สังคมศาสตร์ประสานใจ สู้โควิด-19" ภายใต้โครงการ “Welcome Freshy-20 Fight Covid-19”

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณิดา ปิงเมือง ที่ปรึกษาคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรสำนักวิชาสังคมศาสตร์ จัดเตร... 1 พฤษภาคม 2563


สังคมศาสตร์ถวายหน้ากากอนามัยให้กับพระสงฆ์ สู้ภัยไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ เมืองเกษม ประธานสาขาวิชาการพัฒนาสังคม เป็นตัวแทนสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่วัดห้วยไคร้ใหม่ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย และถวายหน้ากากอ... 27 เมษายน 2563


Big Cleaning Day

อาจารย์ และนักศึกษา สำนักวิชาสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดและปรับสภาพแวดล้อม ห้องทำงาน ห้องเรียน ภายใต้การดูแลของสำนักวิชาสั... 16 มีนาคม 2563