ทอดกฐินสามัคคี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

บุคลากร และนักศึกษา สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมขบวนประเพณีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2562 ณ พุทธสถานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร... 8 พฤศจิกายน 2562


สภากาแฟ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมสภากาแฟ มหาว... 4 พฤศจิกายน 2562


ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สำนักวิชาสังคมศาสตร์ นำโดยคณบดี ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล ได้ร่วมพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สวนสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 21 ต... 21 ตุลาคม 2562


สังคมศาสตร์ร่วมจิตอาสา ทำความดีครบรอบ 46 ปี มร.ชร

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล อาจารย์ และนักศึกษาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดี ครบรอบ 46 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยร่วมกับกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัย... 30 กันยายน 2562


กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการนำGISไปประยุกต์ใช้งาน

สาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปประยุกต์ใช้งาน โดยมีนางสาวคนึงนิจ เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง นักวิชาการภ... 19 กันยายน 2562