วันราชภัฏ ปีการศึกษา 2563

คณาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ร่วมพิธีในกิจกรรมวันราชภัฏ ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 48 รูป ในช่วงเช้า และมีกิจกรรมมอบรางวัลดีเด่น ให... 14 กุมภาพันธ์ 2563


ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ 2563

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมปัิจฉิมนิเทศ นักศึกษา ที่ใกล้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผศ.ดร.เลหล้า ตร... 7 กุมภาพันธ์ 2563


การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 16

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการการประชุมสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 16 "ความมั่นคงทางอาหารสู่สังคมไทยที่ยั่งยืน" วันที่ 24 มกราคม 2563

27 มกราคม 2563


กิจกรรมการแข่งขัน CRRU Social Innovation Challenge 2019

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรม การแข่งขัน CRRU Social Innovation Challenge 2019 "ความมั่นคงทางอาหารสู่สังคมไทยที่ยั่... 28 พฤศจิกายน 2562


งานสืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา ประจำปี 2562

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมกิจกรรมงานสืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2562 โดยร่วมใจกันตกแต่งขบวน และเดินขบวนใจกิจกรรมต่าง ๆ อย่างพร้อมเพรียงกัน กิจกรรมนี้ จัดขึ้น ณ วั... 14 พฤศจิกายน 2562