สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ร่วมทำบันทึกข้อตก...

สำนักวิชาสัมคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรนันต์ ไชยงาม นอกซ์ รองคณบดีด้านงานจัดการศ... 23 พฤษภาคม 2565


กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจของแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลไม้ยา

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ โรงพยาบาลพญาเม็งราย ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจของแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการการยกร... 23 พฤษภาคม 2565


อาจารย์และนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ รับเหรียญเงิน ในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเท...

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราพร มะโนวัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา เสภา และนักศึกษา นายวัชรินทร์ อำขำ ที่เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 เรื่อง... 20 พฤษภาคม 2565


แนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และมาตรการป้องกันการระบ...

ประกาศจากสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

11 พฤษภาคม 2565


ปี๋ใหม่เมือง 2565

บุคลกรสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสประจำสำนักวิชาสังคมศาสตร์ เพื่อขอพรรับเทศการณ์สงกรานต์ ปีใหม่เมืองที่จะมาถึงนี้ กิจกรรมนี้จัดขึ้นวันที่ 7 เมษายน 2565 ณ สำนักวิชาสังคมศาส... 7 เมษายน 2565