โครงการอบรมความรู้กฎหมายคุ้มครองแรงงานและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในวันที่ 20 และ 21 กันยายน 2565 สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้กฎหมายคุ้มครองแรงงานและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่ง โครงการนี้ได้จัดขึ้น... 22 กันยายน 2565


JukeBox CRRU Freshy Happy Day 2022

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ตัวแทนสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ส่ง ดาว-เดือนสำนักวิชาสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประกวด ดาว-เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งได้แก่ นางสาวจิระหว่า (ยี่หว่า) นักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทย... 1 กันยายน 2565


CRRU OPEN HOUSE ON TOUR

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.สุธีรา  คณะธรรมและ อาจารย์ ดร.กันย์ธนัญ  สุชิน พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาของสำนักวิชาสังคมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม “CRRU OPEN HOUSE ON TOUR” ณ... 30 สิงหาคม 2565


กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ปี 2565

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ตัวแทนอาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชา ได้ดำเนินการลงนามบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (MO... 18 สิงหาคม 2565


นักศึกษาแขนงวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัลล...

คณบดีและผู้บริหาร รวมถึงคณาจารย์ของสำนักวิชาสังคมศาสตร์มอบรางวัลและร่วมถ่ายรูปเพื่อแสดงความยินดีและชื่นชม กับ นางสาวสุดา ลุงสู้ นักศึกษาแขนงวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1... 16 สิงหาคม 2565