พิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2566

บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ได้ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ณ พุทธสถานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

8 พฤศจิกายน 2566


พิธีมอบรางวัลราชภัฏศิลปวัฒนธรรม 2566

บุคลากรคณะสังคมสาสตร์ นำโดย ผศ.เพ็ชรสวัสดิ์ กันคำ รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสลักจฤฎดิ์ ติยะไฟรัช ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเ... 7 พฤศจิกายน 2566


อบรมเชิงปฎิบัติการยกระดับคุณภาพดมาตรฐานผู้ประกอบการ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาคมการค้าธุรกิจอาหารและส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหาร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบ... 31 ตุลาคม 2566


ประเพณีตานก๋วยสลากประจำปีคณะสังคมศาสตร์ 2566

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดงานประเพณีตานก๋วยสลากประจำปีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และได้มีกิจกรรมการประกวดต้นสลาก และการแข่งขันลาบเมือง โดย สาขาวิชาที่ได้รับรางวัล... 31 ตุลาคม 2566


รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน คณะสังคมศาสตร์ ปี 2565

บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ร่วมกันต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ได้เข้าเยี่ยมชมการบริหารการจัดการคณะสังคมศาสตร์ และร่วมรับฟังข้... 26 ตุลาคม 2566