สังคมศาสตร์ร่วมจิตอาสา ทำความดีครบรอบ 46 ปี มร.ชร

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล อาจารย์ และนักศึกษาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดี ครบรอบ 46 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยร่วมกับกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัย... 30 กันยายน 2562


กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการนำGISไปประยุกต์ใช้งาน

สาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปประยุกต์ใช้งาน โดยมีนางสาวคนึงนิจ เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง นักวิชาการภ... 19 กันยายน 2562


นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จัดบูธชนะเลิศ

ศูนย์วิจัยแลพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (ศวพท.) และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้นำทีมนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม งาน &ldquo... 3 กันยายน 2562


CRRU MODEL CONTEST 2019

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ส่งตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม CRRU MODEL CONTEST 2019 โดยมีนักศึกษาที่เป็นตัวแทนเข้าประกวด และนักศึกษาตัวแทนแต่ละสาขาวิชา... 2 กันยายน 2562


กีฬา freshy 2562

นักศึกษาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 พร้อมทีมสโมสรนักศึกษา และรุ่นพี่ ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562

2 กันยายน 2562