กิจกรรมอบรมความรู้ด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้กิจกรรมอบรมความรู้ด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 8 กันยายน 2563... 9 กันยายน 2563


กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (MOU) ประจำปี 2563

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ภายในกิจกรรม มีการจัดเสวนา ประสบการณ์การทำงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา และก... 21 สิงหาคม 2563


พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

บุคลากรสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าส... 11 สิงหาคม 2563


สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมประชุมเพื่อตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ 2563

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมประชุมเพื่อตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ 2563 โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้จ้างงานจากหน่วยงานภายนอก ได้มาทำการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้โดยวิธีสัมภาษณ์นักศึก... 4 สิงหาคม 2563


พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10

บุคลากรสำนักวิชาสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล ท้่านคณบดี ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักก... 24 กรกฎาคม 2563