กิจกรรมจิตอาสาสำนักวิชาสังคมศาสตร์

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ร่วมกับกองอาคารสถานที่ ได้จัดกิจกรรม จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ และผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา พร้อมทั้ง บุค... 16 สิงหาคม 2562


กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก (MOU) โดยมี ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานพิธีในการลงนามข้อตกลง และมี ผศ.ดร.เล... 14 สิงหาคม 2562


กิจกรรมตลาดสีเขียว ตลาดปลอดภัย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจึงร่วมกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ขอดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดสีเขียว ตลาดปลอดภัย ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณลานกิจกรรมสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดแสดงและจำหน่ายผลผลิต... 14 สิงหาคม 2562


พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมร...

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม... 9 สิงหาคม 2562


การประชุมหารือการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ และ สำนักนวัตกรรมการศึกษาต่อเนื่อง จัดประชุมหารือการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.นวลนภา จุลสุทธิ ผู้ช่วยอธิการ... 2 สิงหาคม 2562