สายตรงผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์

...
ผศ.ภัทรีพันธุ์ พันธุ
คณบดีคณะสังคมศาสตร์
soc_pattareepan@crru.ac.th
053776000 ต่อ 1212

...
ผศ.ดร.จีรนันต์ ไชยงาม นอกซ์
รองคณบดีด้านงานจัดการศึกษา
em_jeeranun_cha@crru.ac.th
053-776-000 ต่อ 1222
...
ผศ.เพ็ชรสวัสดิ์ กันคำ
รองคณบดีด้านวิจัยและพัฒนา, ฝึกอบรมและบริการวิชาการ
petsawat.kan@crru.ac.th
053-776-000 ต่อ 1224, 1225