SOCIAL-CRRU
พิธีวันทาคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมพิธีวันทาคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 1... 11 พฤศจิกายน 2564

SOCIAL-CRRU
ทอดกฐินมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2564

บุคลากรสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมพิธีทอดกฐินมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2564 โดยทางสำนักว... 4 พฤศจิกายน 2564

SOCIAL-CRRU
พิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง 2564

ตัวแทนสำนักวิชาสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ศศิพัชร์ เมฆรา ผู้ช่วยคณบดีด้านงานพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุ... 21 ตุลาคม 2564