SOCIAL-CRRU
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2566

คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยกา... 31 พฤษภาคม 2566

SOCIAL-CRRU
ร่วมพิธีเปิดคณะพยาบาลศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดยท่านคณบดี ผศ.ภัทรีภันธุ์ พันธุ และอาจารย์เจ้าหน้าที... 11 พฤษภาคม 2566

SOCIAL-CRRU
รดน้ำดำหัวอธิการ เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง 25662566

บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.ภัทรีพันธุ์ พันธุ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได... 20 เมษายน 2566

โครงการ CRRU U2T

CRRU U2T ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
CRRU U2T ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย