SOCIAL-CRRU
พิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2566

บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ได้ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี มหาว... 8 พฤศจิกายน 2566

SOCIAL-CRRU
พิธีมอบรางวัลราชภัฏศิลปวัฒนธรรม 2566

บุคลากรคณะสังคมสาสตร์ นำโดย ผศ.เพ็ชรสวัสดิ์ กันคำ รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ... 7 พฤศจิกายน 2566

SOCIAL-CRRU
อบรมเชิงปฎิบัติการยกระดับคุณภาพดมาตรฐานผู้ประกอบการ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้... 31 ตุลาคม 2566

โครงการ CRRU U2T

CRRU U2T ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
CRRU U2T ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย