SOCIAL-CRRU
ประชุมก่อนปิดภาคเรียนและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2563

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอก... 29 พฤษภาคม 2563

SOCIAL-CRRU
สังคมศาสตร์ประสานใจ สู้โควิด-19" ภายใต้โครงการ “Welcome Freshy-20 Fight Covid-19”

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ พร้อมด้... 1 พฤษภาคม 2563

SOCIAL-CRRU
สังคมศาสตร์ถวายหน้ากากอนามัยให้กับพระสงฆ์ สู้ภัยไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ เมืองเกษม ประธานสาขาวิชาการพัฒนาสังคม เป... 27 เมษายน 2563