SOCIAL-CRRU
การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 16

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการการประชุมสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้ง... 27 มกราคม 2563

SOCIAL-CRRU
กิจกรรมการแข่งขัน CRRU Social Innovation Challenge 2019

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย... 28 พฤศจิกายน 2562

SOCIAL-CRRU
งานสืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา ประจำปี 2562

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมกิจกรรมงานสืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำป... 14 พฤศจิกายน 2562