SOCIAL-CRRU
อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมกระบวนการจัดการวิจัย การจดอนุสิทธิบัต... 22 กุมภาพันธ์ 2564

SOCIAL-CRRU
กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมทางวิชาการก่อนจบและปัจฉิมนิเทศ 2563

กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมทางวิชาการก่อนจบและปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ วันที... 22 กุมภาพันธ์ 2564

SOCIAL-CRRU
บริการวิชาการวัดเคราะห์พื้นที่ จัดสร้างแผนที่ช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ. เวียงกือนา จ.เ...

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ลงพื้นที่ทำ &ld... 22 กุมภาพันธ์ 2564