SOCIAL-CRRU
กิจกรรมการแข่งขัน CRRU Social Innovation Challenge 2019

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย... 28 พฤศจิกายน 2562

SOCIAL-CRRU
งานสืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา ประจำปี 2562

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมกิจกรรมงานสืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำป... 14 พฤศจิกายน 2562

SOCIAL-CRRU
ทอดกฐินสามัคคี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

บุคลากร และนักศึกษา สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่... 8 พฤศจิกายน 2562