SOCIAL-CRRU
U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล 28 - 29 ส.ค. 2564

เมื่อวันที่ 28 - 29 ส.ค. 2564 สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติง... 3 กันยายน 2564

SOCIAL-CRRU
U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล 31 ก.ค. - 1 ส.ค. 2564

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. - 1 ส.ค. 2564 สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมกับทีมผู้ปฏิบ... 3 กันยายน 2564

SOCIAL-CRRU
U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล 26 - 27 มิ.ย. 2564

เมื่อวันที่ 26 - 27 มิ.ย. 2564 สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติ... 3 กันยายน 2564