SOCIAL-CRRU
สวัสดีปีใหม่ 2564

บุคลากรสำนักวิชาสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้เข้าพบเพ... 7 มกราคม 2564

SOCIAL-CRRU
พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี 2563

คณาจารย์สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้จัดพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ให้แก่บัณฑิตที่จบจากสำนักวิชาสังคมศาสตร์... 5 ธันวาคม 2563

SOCIAL-CRRU
กิจกรรมรณรงค์ยุติความ รุนแรงต่อเด็ก สตรี

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับมูลนิธิเพื่อค... 25 พฤศจิกายน 2563