SOCIAL-CRRU
งานสืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา ประจำปี 2562

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมกิจกรรมงานสืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำป... 14 พฤศจิกายน 2562

SOCIAL-CRRU
ทอดกฐินสามัคคี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

บุคลากร และนักศึกษา สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่... 8 พฤศจิกายน 2562

SOCIAL-CRRU
สภากาแฟ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย... 4 พฤศจิกายน 2562