SOCIAL-CRRU
พฺิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2562

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดี พร้อมอาจารย์... 18 กรกฎาคม 2562

SOCIAL-CRRU
แห่เทียนเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2562

คณาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้เข... 12 กรกฎาคม 2562

SOCIAL-CRRU
อธิการบดีเยี่ยมสำนักวิชาสังคมศาสตร์

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ท่าน ผศ.ดร.ศรช... 7 กรกฎาคม 2562