SOCIAL-CRRU
กิจกรรมรณรงค์ยุติความ รุนแรงต่อเด็ก สตรี

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับมูลนิธิเพื่อค... 25 พฤศจิกายน 2563

SOCIAL-CRRU
สืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรม สืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 9 พฤ... 10 พฤศจิกายน 2563

SOCIAL-CRRU
กิจกรรมสาธิตการนุ่งห่มชุดพื้นเมือง

มาตรฐานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสาธิตการนุ่งห่มชุดพื้นเมือง เพื่อ... 10 พฤศจิกายน 2563