SOCIAL-CRRU
ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบรมราชินี

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ร่ว... 5 มิถุนายน 2563

SOCIAL-CRRU
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนสอน

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเ... 4 มิถุนายน 2563

SOCIAL-CRRU
ประชุมก่อนปิดภาคเรียนและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2563

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอก... 29 พฤษภาคม 2563