ขอเชิญร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
ประกาศ : Aug,09 2017

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา และพิธีประกาศเกียรติคุณผู้สมควรได้รับการยกย่องแม่ดีเด่นราชภัฏเชียงราย ในวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร. 0 5370 2870, แฟกซ์ 0 5370 2870 ต่อ 105