ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนการจัดทำเอกสารวิชาการ-2560
ประกาศ : Oct,18 2017

ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนการจัดทำเอกสารวิชาการ-ประจำปีการศึกษา-2560สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร. 0 5370 2870, แฟกซ์ 0 5370 2870 ต่อ 105