แบบฟอร์ม-ขออนุมัติจัดกิจกรรม-กิจกรรมใหม่เพิ่มเติมจากแผนรายไตรมาส-2561
ประกาศ : Oct,18 2017

แบบฟอร์ม-ขออนุมัติจัดกิจกรรม-กรณีกิจกรรมใหม่เพิ่มเติมจากแผนรายไตรมาส-ปีงบประมาณ-พ.ศ.2561สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร. 0 5370 2870, แฟกซ์ 0 5370 2870 ต่อ 105