กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
ประกาศ : Aug,09 2017

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมกาสะลองคำ กำหนดการดังเอกสารที่แนบมาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร. 0 5370 2870, แฟกซ์ 0 5370 2870 ต่อ 105