กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2560
ประกาศ : Aug,09 2017

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้มีกำหนดการ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ (เรียนเสาร์ - อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องสโลป 10130 อาคารเรียนรวม 101 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีกล่างต้อนรับนักศึกษาใหม่และให้โอวาท โดย ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร. 0 5370 2870, แฟกซ์ 0 5370 2870 ต่อ 105