ถวายเทียนเข้าพรรษา 2561

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้พร้อมใจกันถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดป้าห้า ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย เนื่องในวันเข้าพรรษาที่จะถึงนี้ภาพกิจกรรมทั้งหมด

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร. 0 5370 2870, แฟกซ์ 0 5370 2870 ต่อ 105