พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2561

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้รวมใจกันร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2561 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงรายภาพกิจกรรมทั้งหมด

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร. 0 5370 2870, แฟกซ์ 0 5370 2870 ต่อ 105