นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2561

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2561 (CRRU ART THESIS EXHIBITION 2018) ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม สำนักวิชาสังคมศาสตร์ จัดแสดงระหว่างวันที่ 15-20 พฤษภาคม 2561ภาพกิจกรรมทั้งหมด

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร. 0 5370 2870, แฟกซ์ 0 5370 2870 ต่อ 105