ปฐมนิเทศ นักศึกษาปี 2560

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้จัดงานปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันจันทร์ ที่ 14 สิงหาคม 2560 โดยมี อาจารย์ ดร.วรรณะ รัตนพงษ์ คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดพิธี ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการจัดงานประกวดดาวเดือนประจำ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ และพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ โดยนักศึกษาได้มาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงกันภาพกิจกรรมทั้งหมด

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร. 0 5370 2870, แฟกซ์ 0 5370 2870 ต่อ 105