วันแม่แห่งชาติ 2560

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร พร้อมทั้งนักศึกษาสำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมพิธีถวายพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องใน วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 85 พรรษา ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภาพกิจกรรมทั้งหมด

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร. 0 5370 2870, แฟกซ์ 0 5370 2870 ต่อ 105