หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
ชื่อหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี

Bachelor of Arts Program in Music

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรี)

Bachelor of Arts (Music)

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี เปิดสอน 2 แขนงวิชา ได้แก่ แขนงวิชาดนตรีสากล และแขนงวิชาดินตรีแจ๊สศึกษา มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในทฤษฎี การวิเคราะห์ดนตรีและมีทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีเป็นอย่างดี สามารถสร้างสรรค์ผลงานเพลงได้หลายรูปแบบ เช่น อัลบั้มเพลง สปอร์ตโฆษณา ดนตรีประกอบสื่อ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนทำการศึกษาวิจัยทางด้านดนตรีอีกด้วย


ลักษณะงานที่รองรับ

ผู้ที่สำเร็จจากสาขาวิชานี้สามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพทางดนตรีในหลาย ๆ ด้าน เช่น ศิลปิน นักดนตรี นักแต่งเพลง การทำห้องบันทึกเสียง ห้องซ้อมดนตรี ครูสอนดนตรี ธุรกิจดนตรี เป็นต้น


เอกสารข้อมูลหลักสูตรอย่างย่อ

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร. 0 5370 2870, แฟกซ์ 0 5370 2870 ต่อ 105